1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...

Eladó ingatlan 2017-12-11
Eladó ingatlan

 HIRDETMÉNY

 

Bocfölde Község Önkormányzata a tulajdonát képező, Bocfölde, 160 helyrajzi számú, Dózsa György utca 2. ingatlanát eladásra hirdeti 1.500.000 Ft eladási ár ellenében. Jelentkezni 2018. február 15-ig Lendvai Miklós polgármesternél lehet.Települési Arculati Kézikönyv lakossági fórum 2. 2017-11-10
Települési Arculati Kézikönyv lakossági fórum 2.

 HIRDETMÉNY 

LAKOSSÁGI FÓRUM

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET

TERVEZETE 

A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezettel kapcsolatban tartandó lakossági fórumról

2017. augusztus 3. került sor a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozását indító lakossági fórumra, melyen a főépítész ismertette a kézikönyv tartalmával és az új településképi jogszabályokkal kapcsolatos tudnivalókat.

A településképi arculati kézikönyv Bocfölde teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyv célja a település fejlődésének, örökségének településképi és településszerkezeti szempontból történő bemutatása, valamint az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése.  A településképi rendelet tervezet a kézikönyv megállapításaira alapozva, a településkép alakításával összefüggő előírásokat, illetve a témához kapcsolódó korábbi önkormányzati rendeleteket tartalmazza. A helyi értékvédelemről, a településképi véleményezésről, bejelentésről, kötelezésről, valamint a reklámok elhelyezhetőségéről szóló rendeletek az új jogszabályi előírásoknak megfelelően épültek be a szövegbe.

A településképi arculati kézikönyv eddig elkészült anyaga és a településképi rendelet tervezete megtekinthető és véleményezhető a település honlapján, valamint Bocfölde község Önkormányzatán.

Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, partnereket, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezet tárgyában Bocfölde Község Önkormányzata lakossági fórum keretében tart tájékoztatást.

A lakossági fórum helye: Bocfölde község Önkormányzat hivatali helyisége 8943 Bocfölde, Ady u. 15.

A lakossági fórum időpontja: 2017. november 20. hétfő, 1400 óra.

Kérjük, tisztelje meg a fórumot jelenlétével, mondja el vagy írja meg véleményét, javaslatait!

A tervezettel kapcsolatban lakossági véleményeket írásban 2017. november 24-ig lehet eljuttatni az önkormányzathoz, az önkormányzatnak címzett levélben vagy a jegyzo.bak@zalaszam.hu email címre.

 

Bocfölde, 2017. november 10.

Lendvai Miklós sk.

polgármesterTűzifa hirdetmény 2017-10-20
Tűzifa hirdetmény

 HIRDETMÉNY

 Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló jogszabály alapján az Önkormányzat a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek a település vonatozásában mindösszesen 46 erdei m3

 tűzifa támogatást

tud biztosítani. A támogatás feltételeiről szóló 8/2015. (XII. 04.) önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek:

Bocfölde község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a nyújtható támogatás, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) téli fűtését tűzifával oldja meg,

b) Bocföldeén állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Bocföldén tartózkodik,

c) szociálisan rászorul a tűzifa juttatásra.

Egyéb feltételek:

1.      Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

2.      A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2017. december 20. napjáig nyújtható be.

3.      A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

4.      A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legalább 1 m3 és legfeljebb 3 m3 háztartásonként.

5.      A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.

6.      Kivételes méltányosságból az is, részesülhet támogatásban, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

7.      Az ellátás iránti kérelmet a Baki Közös Hivatalnál vagy a Bocföldei Kirendeltségen lehet előterjeszteni.

8.      A kérelmet a települési támogatás iránti kérelem benyújtásához szükséges forma nyomtatványon lehet benyújtani.

 

Bocfölde, 2017. október 20.

 

                                                       Tisztelettel:

 

                                                                                                        Lendvai Miklós sk.

                                                                                                           polgármester1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...