1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...

Nyári diákmunka 2017-06-15
Nyári diákmunka

 HIRDETMÉNY

 

 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy van lehetőség NYÁRI DIÁKMUNKÁRA való jelentkezésre, az alábbi feltételek mellett:

 

Foglalkoztató:        

- önkormányzatok,

- önkormányzati fenntartású –önkormányzati alaptevékenységet végző-intézmények

 

Foglalkoztatott:     

- 1992. 09. 01. - 2001. 06. 19. között született nappali tagozaton tanuló diákok, akik

- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, és

- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

 

Támogatás időtartama: maximum 1 hónap/fő.

 

Munkaidő: 4 órás munkaviszony (Bruttó bér: 63.750 Ft/hó).

 

A diákok 2017.06.19-től regisztráltathatják magukat a Foglalkoztatási Osztályon.

A közvetítést kérőként történő regisztrációhoz a diáknak személyes okmányaival (személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya), legmagasabb (befejezett) iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen (18 év alatti személy regisztrációjához szükséges a gondviselő jelenléte !!)

 Az önkormányzat 5 fő foglalkoztatására kapott lehetőséget, várjuk érdeklődésüket Czigányné Szabó Réka igazgatási ügyintézőnél a 92/461-001-es telefonszámon, vagy személyesen a Baki Közös Önkormányzati Hivatalban (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A., csütörtök délután a Bocföldei Kirendeltségen is).

Jelentkezési határidő: 2017. június 26.Helyi népszavazási kezdeményezés hitelesítése 2017-06-15
Helyi népszavazási kezdeményezés hitelesítése

 HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

8943 Bocfölde, Ady u. 15. Tel/fax: 92/581-051.

 Szám: 886-12/2017.

 Tárgy: Népszavazási aláírásgyűjtő ív hitelesítése.

Helyi Választási Bizottság

2/2017. (VI. 14.) számú határozata

 

 A Bocföldei Helyi Választási Bizottság Bakos Sándor Bocfölde, Petőfi u. 16. szám alatti lakos népszavazási kezdeményezésére a kérdést az alábbi szöveggel hitelesíti:

 Akarja-e Ön, hogy Bocföldén támogatott lakhatás keretén belül szociális célú lakóotthon létesüljön pszichiátriai betegek, értelmi fogyatékkal élők, szenvedélybetegek részére?

 A Választási Bizottság felkéri a Választási Iroda vezetőjét, hogy a hitelesített aláírásgyűjtő ívet a népszavazás kezdeményezője részére adja ki.

 Ezen határozat ellen felülvizsgálati kérelmet – a törvényszékhez címezve – lehet benyújtani, amelyet úgy kell benyújtani, hogy az a határozat közzétételét követő tizenöt napon belül megérkezzen a helyi választási bizottsághoz. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

Indokolás

Bakos Sándor Bocfölde, Petőfi u. 16. szám alatti lakos népszavazási kezdeményezésére összehívásra került a Helyi Választási Bizottság.A Bizottság a népszavazási kezdeményezésre vonatkozó kérdést megtekintette, azt a rendelkező részben foglalt szöveggel hitelesíti.

 A határozat a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 41. §-án alapul. 

A HVB hatáskörét a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 36. és 41. §-a állapítja meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 57. § (1) bekezdésén alapul.

 Bocfölde, 2017. június 14.

 

Ruisné Vizsy Bernadett sk.

          HVB elnökMeghívó falunapra 2017-06-14
Meghívó falunapra

  MEGHÍVÓ FALUNAPRA

Bocfölde, 2017. június 17. (szombat)                   

    Helyszín: Falupitvar, Sportpálya és környéke

Programok:

14-19,00 óra:                  GYERMEKNAP – ingyenes programokkal

14,00-19,00  óra:                  Ugrálóvár

15,0 0 - 16,00 óra:                Harisnyás  Pipik  találkozója a gyerekekkel

                                              interaktív, zenés gyerekműsor-

                                              előadja Jurina Beáta és Kovács   Kata

 16 -17 óra:                            Csillámtetoválás – TÁMASZ Alapszolgáltatási

                                              Intézmény - Söjtör 

  16-17,15                               LABDARÚGÓMÉRKŐZÉS

                                              Nős és nőtlen férfiak mérkőzése

 17, 30   óra:                          Köszöntés – Lendvai Miklós polgármester

 17,35–19,00 óra:                  KULTÚRÁLIS MŰSOR

17,35 óra:                             Ciklámen és Ciklámen palánták

                                              néptánccsoport  Somogyi eszközös tánca 

17,40 óra:                             Hip-hop buli - a 3-4. osztályosok műsora

17,50 óra:                             Fátyolvirág Hastánccsoport műsora

18-19 óráig                           Sztárvendég: Matyi és a hegedűs

 

19,00-02 óra:                        BÁL

                                              Zene: MAGICNIGHTS

Vacsora, büfé a helyszínen.

  

Minden lakost, elszármazottakat és meghívottat szeretettel várunk, jó szórakozást kívánunk!

 

Köszönjük mindazok segítségét, akik a Falunap lebonyolításához hozzájárulnak!

 

Bocfölde Község Önkormányzata,

 „Bocföldéért” Közalapítvány 

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...