1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...

Beiskolázási támogatás 2017-08-31
Beiskolázási támogatás

 Számos támogatás létezik a szülők iskolakezdési anyagi nehézségeinek enyhítéséhez, az egyik ilyen a beiskolázási segély. Bocfölde Község Önkormányzata döntött arról, hogy bevezeti ezt a támogatási formát, amelyhez az érintettek az alábbiakban meghatározott feltételek szerint juthatnak hozzá:

13/A. § (1) Az önkormányzat települési támogatásként beiskolázási támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek saját, nevelt, örökbefogadott, vagy mostohagyermeke óvodai, általános iskolai, középiskolai tanulmányokat folytat nappali tagozaton, és a gyermek a kérelem benyújtását megelőzően legalább két évig bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Bocfölde községben és életvitelszerűen itt él.

(2) A beiskolázással kapcsolatos települési támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

(3) A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által az adott tanévre kiadott iskolalátogatási bizonyítványt.

(4) A beiskolázási támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1-től november 30-ig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 21. életévét beölti.

(5) A beiskolázási támogatás összege: 10.000,- Ft.

A fenti támogatással kapcsolatban további információval készséggel állunk a rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Baki Közös Önkormányzati Hivatal és a

Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége

Czigányné Szabó Réka igazgatási előadó Telefon: (92) 461 001.Eboltás 2017. 2017-08-30
Eboltás 2017.

 Ezúton értesítjük, hogy az ebek kötelező veszettség elleni oltására Bocföldén 2017. szeptember  15. –én, pénteken kerül sor.

 Az oltás időpontjai a következők:

 Reggel: 7.00-8.20 óra között a kultúrház udvarán.

8.20-9.00 óráig a focipálya mellett.

 

Pótoltás: Ugyanazon a napon, 2017. szeptember 15-én, pénteken 19.00-20.00-óráig a kultúrház udvarán!!!

 Az oltás minden három hónaposnál idősebb eb számára kötelező!

Az oltás díja 4.000,-Ft ebenként, amit az oltás elvégzésekor a helyszínen kell kifizetni. (tartalmazza a féregtelenítő árát is)

 Kötelező továbbá a jelöletlen és sorbanövő ebek mikrochippel történő megjelölése is.  Az oltással egyidőben a mikrochip beültetésére is sor kerülhet. Ennek ára regisztrációval együtt 4000,-Ft .

 Ha új oltási könyvet kell kiállítani (első oltás esetén, vagy amennyiben a jogszabályban előírtaknak megfelelő (164/2008.(XII.20.) FM rendeletben leírt oltási könyvet az ebtulajdonos az oltáskor nem tudja felmutatni), ennek költsége                     -  adminisztrációval együtt -   további 500,- Ft, ami szintén az oltás helyszínén kell kifizetni.

Az oltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után!

Az oltásra hozza magával az új típusú oltási könyvet, ha van!

Amennyiben a fenti időpontok nem megfelelőek, az oltást végző állatorvos a rendelőben is elvégzi a beavatkozást, rendelési időben, hétköznap 9-11 valamint 17-18 óra között, cím: Botfa Botfa u 91.

Indokolt esetben háznál is megrendelhető az oltás, ennek díja 5.000 Ft kiszállással együtt. Ebben az esetben az igényt jelezni kell a polgármesteri hivatalnál az oltás időpontjáig.

 

Bocfölde, 2017-08-15.

 

                        dr. Fendrik Péter      állatorvosHelyi népszavazási kezdeményezés nyilvánosságra hozatala 2017-08-17
Helyi népszavazási kezdeményezés nyilvánosságra hozatala

 Baki Közös Önkormányzati Hivatal

Mint Helyi Választási Iroda

8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.

Tel/fax: 92/461-001.

  

Szám: 886-24/2017.                          Tárgy: Helyi népszavazási kezdeményezés nyilvánosságra hozatala.

 

Alulírott Császár László, a Baki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint a Bocfölde településen működő Helyi Választási Iroda vezetője a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 37. §-a alapján az alábbiak szerint hozom nyilvánosságra a helyi választási irodához beérkezett helyi népszavazási kezdeményezést::

1.      Benyújtott kérdés: „Akarja-e Ön, hogy Bocfölde területén támogatott lakhatás keretében szociális lakóotthon épüljön?”

2.      A benyújtás időpontja: 2017. augusztus 16.

3.      Szervező neve: Bakos Sándor.

 
Bak, 2017. augusztus 16.

 

                                                                                                          Császár László sk.

                                                                                                                   jegyző

                                                                                                               HVI vezető1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...