1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...

Lakossági vélemény nyilvánító konzultáció 2017-10-16
Lakossági vélemény nyilvánító konzultáció

 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testülete és az EFOP–2.2.2–17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című felhívásra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által benyújtott pályázathoz Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított lakótelek döntés elleni lakossági kezdeményezés szervezői tájékoztatják a Tisztelt Lakosságot, hogy:

  1. Lakossági nyomásra anyagi megfontolásból, de a népszavazási szabályok szerinti lakossági vélemény nyilvánító konzultációra (a továbbiakban: konzultáció) kerül sor

2017. október 28. napján (szombaton) 900-1700 óra időtartam között.

  1. A konzultáció lebonyolítására, annak eredményességére és érvényességére a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak, tehát „A helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott” (fent hivatkozott jogszabály 59. §).
  2. A konzultáción az alábbi kérdésre kell a megjelent választópolgároknak véleményt nyilvánítania:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Bocfölde község területén támogatott lakhatás keretében ne épüljön szociális lakóotthon, ezért a képviselő-testület a vonatkozó használati megállapodást felmondja?”

  1. A konzultáció helye: az Önkormányzat hivatalos helyisége – 8943 Bocfölde, Ady u. 15.
  2. Amennyiben a konzultáció érvényes és eredményes lesz és az „igen” szavazatok lesznek többségben, a képviselő-testület az EFOP–2.2.2–17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás című felhívásra a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által benyújtott pályázathoz biztosított lakótelekre vonatkozó használati megállapodást felmondja.
  3. Amennyiben a konzultáció érvénytelen vagy eredménytelen lesz, a népszavazási kezdeményezők a többségi döntést vagy érdektelenséget tudomásul veszik.
  4. A konzultációt megelőzően, 2017. október 19. napján (csütörtökön) 1800 órai kezdettel a Kultúrházban lakossági fórum kerül megtartásra.
  5. Azon, mozgásukban korlátozott polgárok, akik a konzultáción véleményüket szeretnék nyilvánítani, a 06/30/530-8751 telefonon jelezve kérhetik, hogy a konzultáció helyszínére Bakos Sándor Úr elszállítsa Őket.


Szüreti felvonulás 2017. 2017-09-22
Szüreti felvonulás 2017.

 Szüreti Felvonulás és Mulatság

    Bocfölde és Sárhida

2017. szeptember 30-án Szeretettel hívjuk és várjuk a két szomszédos község lakóit egy közös felvonulással egybekötött közösség erősítő mulatságra!

Gyülekező: 13 óra, Bocfölde Sportpálya

Útvonal: Bocfölde Sportpálya, Ady u., Kosztolányi u.,  Kossuth L. utca, Sárhida  Pacsirta utca, Béke utca, Kökényes Hegy Kápolna

 

18 órakor vacsora a résztvevők számára a Kápolnánál

Ezt követően közös tánc és éneklés a tábortűznél

 

 

Önkormányzat Bocfölde, SárhidaBeiskolázási támogatás 2017-08-31
Beiskolázási támogatás

 Számos támogatás létezik a szülők iskolakezdési anyagi nehézségeinek enyhítéséhez, az egyik ilyen a beiskolázási segély. Bocfölde Község Önkormányzata döntött arról, hogy bevezeti ezt a támogatási formát, amelyhez az érintettek az alábbiakban meghatározott feltételek szerint juthatnak hozzá:

13/A. § (1) Az önkormányzat települési támogatásként beiskolázási támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, akinek saját, nevelt, örökbefogadott, vagy mostohagyermeke óvodai, általános iskolai, középiskolai tanulmányokat folytat nappali tagozaton, és a gyermek a kérelem benyújtását megelőzően legalább két évig bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Bocfölde községben és életvitelszerűen itt él.

(2) A beiskolázással kapcsolatos települési támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét.

(3) A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által az adott tanévre kiadott iskolalátogatási bizonyítványt.

(4) A beiskolázási támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1-től november 30-ig nyújtható be, addig a tanévig, amelyben a gyermek a 21. életévét beölti.

(5) A beiskolázási támogatás összege: 10.000,- Ft.

A fenti támogatással kapcsolatban további információval készséggel állunk a rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Baki Közös Önkormányzati Hivatal és a

Baki Közös Önkormányzati Hivatal Bocföldei Kirendeltsége

Czigányné Szabó Réka igazgatási előadó Telefon: (92) 461 001.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...