A“BOCFÖLDÉÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY BEMUTATKOZIK

A „Bocföldéért” Közalapítványt Bocfölde Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete 71/1998. (XII.10.) számú határozatával alapította. Közhasznú szervezet, melynek legfőbb feladatai közé a település infrastruktúrájának fejlesztése, az egészség,- környezetvédelem, a kultúra és a hagyományok ápolása, a szociálisan rászorulók segítése tartozik.

A Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium.

Elnöke : Heller Józsefné

Tagjai: Dr.Czipóth Magdolna, Bakos Gábor, Sümeghy Izabella,Tóth Éva

A Felügyelő Bizottság elnöke: Csiszler Ilona

Fenti választott tisztségviselők feladatukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik.

Adószáma:18960208-1-20

Számlaszáma:11749008-2016322

Az elmúlt 15 évben tevékenységünk anyagi hátterét az alapító által nyútott, továbbá pályázatokkal nyert, lakossági és vállalkozói támogatás biztosította, továbbá adományok gyűjtésével (jótékony célú rendezvények, lakosság személyi jövedelemadójából nyújtott felajánlás) biztosította. Ahhoz, hogy településünk életét, környezetét ezután is színesebbé, szebbé, rendezettebbé tudjuk tenni, az egészségvédelmet, a kultúrát támogathassuk, megköszönve az eddigi felajánlásokat, kérjük ezután is támogassák közalapítványunkat.

Tevékenységéről a 15 év képekben c. összefoglalóval adunk ízelítőt.15 év képekben - Bocföldéért Közalapítvány

További célkitűzéseink közé tartozik, hogy az eddigi eredményeket, értékeket megőrízve, továbbfejlesztve járuljunk hozzá Bocfölde fejlődéséhez, kultúrális életének színesebbé tételéhez, az egészségvédelemhez, melyhez elsősorban a lakosság együttműködésére számítunk alapítónk és egyéb támogatóink mellett.

Kapcsolat:

8943. Bocfölde, Ady u. 15. szám alatt, tel.: 92/581-05; 06 30 574 2262, valamint a település honlapján keresztül.

Heller Józsefné

a „Bocföldéért” Közalapítvány Kuratórumának elnöke