SZENT JÓZSEF TEMPLOM


Szentmisék rendje 2018

2018-01-14

Vasárnap

12:00 óra

2018-01-21

Vasárnap

12:00 óra

2018-01-18

Vasárnap

12:00 óra


Hirdetések:

- Hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik az egyházközségi bál szervezésében és lebonyolítá- sában segítettek, és azoknak is, akik felléptek vagy részt vettek!
- Csácsbozsokon csütörtökön a szentmise után folytatódik a Biblia óra a plébánián
- Csácsbozsokon jövő vasárnap ünnepeljük templomunk búcsúját az ünnepi szentmisében képviselő testületi tagjaink megújítják esküjüket
- a bérmálkozók és elsőáldozók szüleinek szülői értekezlet lesz jan. 21-én, vasárnap 17 órától a csácsbozsoki templomban.Humor:

- Szívből gratulálok, Kohn! Hal-lom megnősültél.…
- Úgy bizony! Nem akarok tú-lozni, de a nejem csodálatos teremtés. Sok asszony elbúj-hatna mögötte……
- Olyan házias?…
- Ugyan! Olyan kövér…Információk:
- szentségek felvételét (keresztelő, elsőáldozás, bérmálás, házasság, temetés) mindenki a lakóhelye szerinti plébánián kérheti. Amennyiben máshol szeretné, úgy a plébánosától engedélyt kell kérnie.

- keresztlevelet arról a plébániáról kell kérni, ahol a keresztelés történt.

- igazolást keresztszülőséghez, bérmaszülőséghez, házassági tanúnak szintén a lakóhely szerinti plébánia az illetékes, vagy ahol életvitel szerűen legalább egy éve tartózkodik.

- az egyházi hozzájárulást is a lakóhely szerinti plébánián, vagy ahol életvitel szerűen legalább egy éve tartózkodik kell fizetni, évente és személyenként. (gyermekek után nem kell)

- keresztszülő és bérmaszülő az lehet, aki: katolikus, bérmálkozott és ha házasságban él, akkor lehetőleg egyházi házasságban, - vagy legalábbis készüljön rá.

- keresztelést saját gyermekének bárki kérheti függetlenül attól, hogy házasságban él-e vagy sem. De csak szülő kérheti személyesen a keresztelést, nagyszülő vagy más rokon, ismerős nem kérheti. Iskolás kortól már csak 3. és 8. osztályban keresztelünk, a többi beavató szentség felvétele előtt, amennyiben hit- és erkölcstan oktatásban részesült a keresztelendő.

- elsőáldozásban és a bérmálás szentségében azok a gyermekek részesülhetnek, akik az általános iskolai tanulmányaik alatt minden évben részt vettek a hit- és erkölcstan oktatásban, illetve szentmiséken rendszeresen részt vesznek (nyáron is!).

- amennyiben ’felnőttként’ szeretne részesülni a keresztség, az elsőáldozás vagy a bérmálás szentségében, képzésen/felkészítésen kell részt venni. Felnőtt képzéseken a Mária Magdolnabr

plébánián lehet részt venni, általában szeptemberben indulnak a kurzusok. - temetés esetén időpontot még a vállalkozónál való adatfelvételkor szíveskedjenek egyeztetni a plébánosukkal.


A 2018-as esztendőben a stóla és stipendium díjak összege:

egyházi hozzájárulás: 4000 ft/fő/év.
ünnepi mise: 2000 ft.
csendes mise: 1000 ft.
temetés: 20.000 ft.
esküvő: 17.500 ft.
esküvő misével 20.000 ft.
Szentmisék időpontja templomunkban:
szerdán: 17:00 órakor
(első pénteken): 16:00 órakor
Vasárnap: 12:00 órakor

A plébános elérhetősége:
Furján Gellért plébános

8900, Zalaegerszeg, Csácsi utca 101.

Tel./fax.: +3692/318-109

Mobil: 30/7237-059

Web: www.csacsiplebania.hu