SZENT JÓZSEF TEMPLOM


Szentmisék rendje 2017

2017-11-19

Vasárnap

12:00 óra


Hirdetések:
 következő vasárnap a karitász javára gyűjtjük a persely adományokat.
 2017. november 25-én, 17-18 óráig bekapcsolódhatunk a NEK által szervezett Szentség-imádásba. Aki biztosan részt tud venni regisztráljon (kötelesség mentesen) az iec202.hu honlapon lévő elérhetőségen.
 jó hír azoknak, akik még nem hallották: a magyar szentek serege ismét hivatalosan is bővül egy új vértanúval, méghozzá Brenner Jánossal. A héten mondta ki a szentszék János atya vértanúságát, jövőre várható a boldoggá avatása.
 azoknak, akik esetleg lemaradtak a múlt héten, vagy nem fogható a Bonum tévé, lehe-tőségük lesz a ’Fatima – az utolsó titok’ című film megnézésre a csácsbozsoki plébáni-án, csütörtökön a szentmise után. A film 1 óra 20 perces.Humor:

Egy apáca elhatározza, hogy megpróbálja jó útra téríteni a zárda mellett dolgozó építőmunká-sokat, mivel igen zavarja a fülét az állandó káromkodás. Úgy gondolja, hogy a legjobb mód-szer, ha az ebédszünetben ő is a munkásokkal ebédel, így nem tartja fel őket. Becsomagolja az ebédjét egy zacskóba, és ebédidőben odamegy a munkásokhoz.
- Jó napot uraim! – kezdi a mondandóját mosolyogva. – Ismerik Önök Jézus Krisztus?
A munkások egymásra néznek döbbenten, majd egyikük odakiált az építkezés másik végén üldögélő munkásoknak:
- Hé! Ismeritek ti Jézus Krisztus?
- Mé’ kérded? – kiabálnak vissza.
- Mert itt a felesége az ebéddel.Információk:
- szentségek felvételét (keresztelő, elsőáldozás, bérmálás, házasság, temetés) mindenki a lakóhelye szerinti plébánián kérheti. Amennyiben máshol szeretné, úgy a plébánosától engedélyt kell kérnie.

- keresztlevelet arról a plébániáról kell kérni, ahol a keresztelés történt.

- igazolást keresztszülőséghez, bérmaszülőséghez, házassági tanúnak szintén a lakóhely szerinti plébánia az illetékes, vagy ahol életvitel szerűen legalább egy éve tartózkodik.

- az egyházi hozzájárulást is a lakóhely szerinti plébánián, vagy ahol életvitel szerűen legalább egy éve tartózkodik kell fizetni, évente és személyenként. (gyermekek után nem kell)

- keresztszülő és bérmaszülő az lehet, aki: katolikus, bérmálkozott és ha házasságban él, akkor lehetőleg egyházi házasságban, - vagy legalábbis készüljön rá.

- keresztelést saját gyermekének bárki kérheti függetlenül attól, hogy házasságban él-e vagy sem. De csak szülő kérheti személyesen a keresztelést, nagyszülő vagy más rokon, ismerős nem kérheti. Iskolás kortól már csak 3. és 8. osztályban keresztelünk, a többi beavató szentség felvétele előtt, amennyiben hit- és erkölcstan oktatásban részesült a keresztelendő.

- elsőáldozásban és a bérmálás szentségében azok a gyermekek részesülhetnek, akik az általános iskolai tanulmányaik alatt minden évben részt vettek a hit- és erkölcstan oktatásban, illetve szentmiséken rendszeresen részt vesznek (nyáron is!).

- amennyiben ’felnőttként’ szeretne részesülni a keresztség, az elsőáldozás vagy a bérmálás szentségében, képzésen/felkészítésen kell részt venni. Felnőtt képzéseken a Mária Magdolnabr

plébánián lehet részt venni, általában szeptemberben indulnak a kurzusok. - temetés esetén időpontot még a vállalkozónál való adatfelvételkor szíveskedjenek egyeztetni a plébánosukkal.


Szentmisék időpontja templomunkban:
szerdán: 17:00 órakor
(első pénteken): 16:00 órakor
Vasárnap: 12:00 órakor

A plébános elérhetősége:
Furján Gellért plébános

8900, Zalaegerszeg, Csácsi utca 101.

Tel./fax.: +3692/318-109

Mobil: 30/7237-059

Web: www.csacsiplebania.hu