SZENT JÓZSEF TEMPLOM

Szentmisék időpontja templomunkban:
szerdán: 17:00 órakor
(első pénteken): 16:00 órakor
Vasárnap: 12:00 órakor

Szentmisék rendje 2017-06hó 12-18
Hétfő: Nem lesz szentmise
Kedd: Nem lesz szentmise
Szerda: Nem lesz szentmise
Csütörtök: 12:30 CBotfa: + Olasz Ferenc temetési szentmiséje, 13:30 temetés
Csütörtök: 19:00 Csácsbozsok
Péntek: 19:00 Csácsbozsok
Szombat: 8:00 Csácsbozsok
Vasárnap: 9:00 Csácsbozsok + körmenet
10:30 Botfa
12:00 Bocfölde – Hegyi búcsú
17:00 Csatár + körmenet

Hirdetések:
 CSÁCSBOZSOK, CSATÁR: hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik az elsőáldozás megünnepléséhez hozzájárultak. Isten fizesse meg jóságukat!

 jövő vasárnap Úrnapja, a mi Urunk Jézus Krisztus Szentséges Testének és Vérének ünnepe lesz. Kérem a képviselő testület tagjait, hogy a körmenet lebonyolításában a szokott módon segédkezzenek. A gyermekek(nek) pedig gyűjtsék a virágszirmokat, hogy legyen mit hinteni a körmeneten az Úr Jézus előtt.

 BOCFÖLDE: jövő vasárnap Szent Antal napi búcsú lesz a Hegyi kápolnánál, ezért itt a templomban nem lesz szentmise. Segítsük egymást a szentmisére való feljutásban és persze majd a hazajutásban is! A szentmisében lesz liliom és gyermek szentelés is.

 pénteken Veszprémben, szombaton pedig Hévizen lesz papszentelés egyházmegyénkben. Összesen 4 diakónust szentel pappá érsek atya. Imádkozzunk a szentelendőkért, hogy hűségesen töltsék be papi hivatásukat!

 júl. 1-én, szombaton lesz a Veszprémi Egyházmegye zarándoklata, BucsuszentlászlónHumor:

A rabbi és a plébános egymás mellett vettek telket.
A rabbinak van egy gyönyörű fekete Mercedes-e a plébánosnak pedig egy öreg, szakadt Trabija. Egyik nap gondolkodik a plébános, hogy milyen jócselekedettel lephetné meg kedves szomszédját... Kitalálja, hogy lemossa a rabbi autóját és úgy is tesz. A rabbi a lakása ablakán kinézve döb benten nézi, mit csinál a plébános. Másnap reggel felébred a plébános, kisétál a háza elé és meglepve látja, hogy a rabbi térdel a Trabi mögött és egy fémfűrésszel a kocsi kipufogóját fűrészeli, odalép hozzá:

- Mi csinálsz testvérem a kocsimmal?
- Hát tudod testvér, ha te tegnap megkeresztelhetted az én Mercedesemet, akkor én meg körülmetélem a te kocsidat!

A plébános elérhetősége:
Furján Gellért plébános

8900, Zalaegerszeg, Csácsi utca 101.

Tel./fax.: +3692/318-109

Web: www.csacsiplebania.hu