Az oldal a biztonság és a felhasználó élmény érdekében HTTP cookie-kat használ. Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.

Hírek, események

Jelölés az önkormányzati választáson

Ajánlóívek igénylése: A 2024. évi általános önkormányzati választás kitűzésétől (2024. március 12.) a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig. Az ajánlóív igénylésére szolgáló (ARÖK jelű) nyomtatvány a jelöltállításhoz szükséges nyomtatványok menüpontban található. Ajánlóívek átvétele:        A szavazást megelőző 50. naptól (2024. április 20.) a jelölt bejelentésére nyitva álló határidőig (2024. április 20-án szombaton ügyeletet tart a Helyi Választási Iroda, ezt követően 22-én hétfőn lesz legközelebb lehetőség az ügyintézésre). Az ajánlási küszöb a jelöltek állításához szükséges ajánlások száma menüpontban található. Jelölt bejelentése:            A helyi önkormányzati képviselő- és polgármesterjelölt bejelentésének határidejével megegyezően 2024. május 6. 16:00 óráig, az ajánlóívek benyújtásával. A határidő jogvesztő. Részletes információk: https://vtr.valasztas.hu/onk2024

Lomtalanítás 2024.

Tisztelt Lakosság! A 2024. április 3. napján sorra kerülő lomtalanítás tájékoztatója elérhető itt.

Óvodai beíratás 2024.

Tisztelt Szülők! A Göcsej Kapuja Bak Óvoda Bocföldei Tagintézményére vonatkozó óvodai beiratkozás részletei elérhetők itt.

Elmaradó elóadás

Tisztelt Érdeklődők! A ma estére meghirdetett előadás ELMARAD!!!! Köszönjük szíves megértésüket! Tisztelettel: Bakos Sándor polgármester  

Kutak kötelező bejelentése

Tisztelt Lakosság! A fúrt/ásott kutak kötelező bejelentésére vonatkozó tájékoztató elérhető itt. Az üzemeltetéshez/fennmaradáshoz szükséges formanyomtatvány elérhető itt. A kutak megszüntetéséhez szükséges formanyomtatvány elérhető itt.

Lomtalanítás 2023.

Tisztelt bocföldei lakosok!  Az Önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével lomtalanítási akciót szervez, melynek időpontja  2023. április 20. (Csütörtök) lesz A lom hulladékokat az átvételei napon, reggel 7:00 óráig kell kihelyezni a lakóház előtti, teherautóval megközelíthető területre.  Társaságunk lakóingatlanonként maximum 3m3 lomhulladékot szállít el. Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomhulladékok kerülnek elszállításra! 2012. évi CLXXXV. törvény alapján lomhulladék az a háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen szervezett lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat szállítja el:  bútorok, berendezési tárgyak, (pl.: ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szőnyeg, nem elektromos konyhai eszközök, edények, vödrök stb), kerti bútor garnitúra, nagyobb játék, Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján nem számítanak lomhulladéknak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra: zsákolt, dobozolt hulladék, vegyes háztartási és textil hulladékok, csomagolóanyagok (pl.: öblösüveg, PET palack, fólia, karton stb.), építési-bontási hulladékok (pl.: építőanyag maradék, törmelék, WC csésze, kibontott ablakkeret, redőny, ablaküveg, szigetelőanyag, burkolatok, lambéria, tapéta stb.), mezőgazdasági, kertészeti és kerti hulladékok (pl.: ág, gally, agrofólia stb.), veszélyes hulladék, és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos flakonok, akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédőszer, fáradtolaj stb.) valamint járműalkatrészek, járművek bontásából származó hulladék, elektronikai és elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hűtő, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásából származó hulladékok, gumiabroncs továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, üzletszerűen folytatott tevékenységek hulladékai. A gyűjtést végző dolgozóknak nincs lehetőségük szétválogatni a lomtalanítás során átvehető és nem átvehető hulladékokat, ezért az ilyen módon kevert anyagok a helyszínem maradnak! A lomhulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék hulladékudvarban történő átadási lehetőségéről az alábbi elérhetőségén tájékozódhat: http://www.zkn.hu.   Bocfölde község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy elektronikai hulladékok gyűjtésére is sor kerül a fenti napon. Az elektronikai hulladékok (televízió, hűtő, számítástechnikai eszközök, stb.) gyűjtése a temető parkolóban elhelyezett konténerben történik csak április 20. napján (csütörtökön).

74. sz. főút négynyomúsítása - közmeghallgatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán a „74. sz. főút Nagykanizsa - Zalaegerszeg közötti szakaszának négynyomúsítása” környezet-védelmi engedélyezési tárgyú eljárás indult. A tárgyi ügyben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az eljáró Hatóság közmeghallgatás tartását rendeli el. A közmeghallgatás • IDŐPONTJA: 2023. MÁRCIUS 24. (PÉNTEK) 14,00 ÓRA, • HELYSZÍNE: BOCFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KULTÚRHÁZA (8943 BOCFÖLDE, PETŐFI UTCA 2.).