Az oldal a biztonság és a felhasználó élmény érdekében HTTP cookie-kat használ. Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.

Hírek, események

Kutak kötelező bejelentése

Tisztelt Lakosság! A fúrt/ásott kutak kötelező bejelentésére vonatkozó tájékoztató elérhető itt. Az üzemeltetéshez/fennmaradáshoz szükséges formanyomtatvány elérhető itt. A kutak megszüntetéséhez szükséges formanyomtatvány elérhető itt.

Lomtalanítás 2023.

Tisztelt bocföldei lakosok!  Az Önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével lomtalanítási akciót szervez, melynek időpontja  2023. április 20. (Csütörtök) lesz A lom hulladékokat az átvételei napon, reggel 7:00 óráig kell kihelyezni a lakóház előtti, teherautóval megközelíthető területre.  Társaságunk lakóingatlanonként maximum 3m3 lomhulladékot szállít el. Az akció keretében kizárólag a nagy darabos lomhulladékok kerülnek elszállításra! 2012. évi CLXXXV. törvény alapján lomhulladék az a háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja. A Zalai Közszolgáltató Kft. a településen szervezett lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat szállítja el:  bútorok, berendezési tárgyak, (pl.: ülőgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szőnyeg, nem elektromos konyhai eszközök, edények, vödrök stb), kerti bútor garnitúra, nagyobb játék, Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján nem számítanak lomhulladéknak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra: zsákolt, dobozolt hulladék, vegyes háztartási és textil hulladékok, csomagolóanyagok (pl.: öblösüveg, PET palack, fólia, karton stb.), építési-bontási hulladékok (pl.: építőanyag maradék, törmelék, WC csésze, kibontott ablakkeret, redőny, ablaküveg, szigetelőanyag, burkolatok, lambéria, tapéta stb.), mezőgazdasági, kertészeti és kerti hulladékok (pl.: ág, gally, agrofólia stb.), veszélyes hulladék, és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes, olajos, lakkos flakonok, akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédőszer, fáradtolaj stb.) valamint járműalkatrészek, járművek bontásából származó hulladék, elektronikai és elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hűtő, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásából származó hulladékok, gumiabroncs továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, üzletszerűen folytatott tevékenységek hulladékai. A gyűjtést végző dolgozóknak nincs lehetőségük szétválogatni a lomtalanítás során átvehető és nem átvehető hulladékokat, ezért az ilyen módon kevert anyagok a helyszínem maradnak! A lomhulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék hulladékudvarban történő átadási lehetőségéről az alábbi elérhetőségén tájékozódhat: http://www.zkn.hu.   Bocfölde község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy elektronikai hulladékok gyűjtésére is sor kerül a fenti napon. Az elektronikai hulladékok (televízió, hűtő, számítástechnikai eszközök, stb.) gyűjtése a temető parkolóban elhelyezett konténerben történik csak április 20. napján (csütörtökön).

74. sz. főút négynyomúsítása - közmeghallgatás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán a „74. sz. főút Nagykanizsa - Zalaegerszeg közötti szakaszának négynyomúsítása” környezet-védelmi engedélyezési tárgyú eljárás indult. A tárgyi ügyben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az eljáró Hatóság közmeghallgatás tartását rendeli el. A közmeghallgatás • IDŐPONTJA: 2023. MÁRCIUS 24. (PÉNTEK) 14,00 ÓRA, • HELYSZÍNE: BOCFÖLDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KULTÚRHÁZA (8943 BOCFÖLDE, PETŐFI UTCA 2.).

Ravatalozó felújítás

     Tisztelt Lakosság!      Mint arról már korábban tájékoztattuk Önöket, sikeres pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program keretében a ravatalozó felújítására. Az elmúlt évek során a ravatalozó épület állaga olyan mértékben leromlott, hogy a kisebb mértékű felújítást már nem tartottunk kielégítőnek. Azért, hogy az épület megfeleljen a mai kor igényeinek, illetve kielégítse az alapvető kegyeleti elvárásokat, a teljes átépítés mellett döntött az Önkormányzat. Ennek keretében a ravatalozó iránya megfordul, teljes tetőcsere, új hideg burkolat készül a belső helyiségekbe, festés, teljes villamos hálózat, gépészeti vezetékek cseréje valósul meg. Emellett új nyílászárok kerülnek beépítésre, a külső térburkolat kiépítése, illetve a temetésre érkezők számára egy új tér kialakítása a terv. Minden igyekezetünk ellenére egy ilyen mértékű felújítás nem valósítható meg nehézségek nélkül. Biztosítanunk kell a kivitelező számára a munkaterületet, valamint ez idő alatt is a temetkezések zavartalan lebonyolítását. Azért, hogy a munkafolyamatok tervezhetők legyenek, illetve megfelelő időben és állapotban tudjuk biztosítani a temetkezések idejére a helyszínt, a kivitelezés idejére korlátozásokat kell bevezetnünk, melyért előre is szíves megértésüket kérjük. A kivitelezés kezdete: 2023. 03. 06. hétfő. A kivitelezés tervezett befejezése: 2023. 06. 30. A kivitelezés ideje alatt a következő kérésünk van a Tisztelt Lakosság felé: temetkezéseket minden héten csütörtökre vagy péntekre tervezzék; a temetkezések pontos idejét előre egyeztetni szükséges Bakos Sándor polgármesterrel a 0630/204-7458 telefonszámon; Gellért Atyával egyeztettünk, hogy lehetőleg számunkra a csütörtök, pénteki napokat preferálja; ravatalozás a jelenlegi teraszon lehetséges szabadtérben, vagy az önkormányzat által biztosított sátor alatt. Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Helyi Építési Szabályzat módosítása

Tisztelt Érdekeltek!  Bocfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2022. (XI. 21.) képviselő-testületi határozattal eldöntötte, hogy módosítja a helyi építési szabályzatáról szóló Bocfölde Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendeletét. A módosításra vonatkozóan elkészült a tervdokumentáció, amely a partnerségi egyeztetésről szóló 7/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet előírásai alapján elérhető itt.

Hulladékszállítási napok 2023.

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2023. évi hulladékszállítási napokról. A tájékoztató elérhető: itt.

Zöldhulladék téli zárás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a település zöldhulladék gyűjtő telepe 2022. november 18. napjától 2023. március 1. napjáig téli szünetet tart, a jelzett időszakban a nyitva tartás szünetel.

Lakossági barnakőszén igénylés

Tisztelt Lakosság! A Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező téli fűtéshez szükséges barnakőszén igények előzetes felmérésében. Az igényfelmérésre tekintettel felhívjuk a településünkön élők figyelmét, hogy amennyiben barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni az önkormányzaton keresztül, az igényfelméréshez tartozó nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány elérhető a Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatalban vagy e-mailben is kérhető, a jegyzo.bocfolde@zipmail.hu e-mailre küldött megkereséssel. Az igények felmérése még csak a kormányzati döntés megalapozásához szükségesek és a háztartásonként leadott igénylések települési szinten összesítve kerülnek benyújtásra, azok önmagunkban még nem jelentenek jogosultságot fűtőanyag ellátásra. Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé: háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet Az igényfelméréshez tartozó nyomtatvány benyújtási határideje: 2022. szeptember 28. 16.00 óra. A nyomtatvány benyújtható az alábbi elérhetőségek egyikén: Bocföldei Közös Önkormányzati Hivatal (8943 Bocfölde, Ady Endre utca 15.) vagy a jegyzo.bocfolde@zipmail.hu e-mail címre.

Általános Iskola - beiskolázás

Tisztelt Szülők! A Zalaegerszegi Tankerületi Központ illetékességi területén lévő általános iskolák első évfolyamára a 2022/2023. tanévben a tanköteles korba lépő gyermekek beiratkozásával kapcsolatos tájékoztató itt érhető el.

Közmeghallgatás 2021.

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Bocfölde község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 24. napján, 18,00 órai kezdettel közmeghallgatást tart. A meghívó elérhető itt.

Zöldhulladék telep zárás

Tisztelt Bocföldei Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a település zöldhulladék gyűjtő telepe  2021. december 1. napjától  2022. március 1. napjáig téli szünetet tart, a jelzett időszakban a nyitva tartás szünetel.                                                                                      Bocfölde község Önkormányzata